Bli av med tång - garanterat

 • - Bentiska barriärmattor för kontroll av dammar, sjöar och sjögräs

 • - 100 % miljövänlig och effektiv

 • - Den hållbara lösningen på ogräsbekämpning

 • - Fri frakt och fri retur

Alla mattor för bekämpning av ogräs och smuts

Varför Dymatta® är bäst

Våra Sjömatta® och Dymatta® är kemikaliefria, prisvärda och miljövänliga alternativ för att bekämpa sjöogräs och smuts.

Skapar en fast sjöbotten

Tar bort ogräs!

Inkluderar högkvalitativa material: patenterad matta, ram och geonät

Shoppa nu
 • Unik matta, ram och geonät

  Eliminerar ogräs genom att förhindra fotosyntes
  Vatten och gas genomsläppliga för att inte skada det naturliga ekosystemet
  Non-woven geotextil - fångar inte fiskkrokar eller annat skräp
  Geogrid - hindrar dig från att sjunka i leran

 • Installerade Dymatta®

  Skapar en fast och säker sjöbotten
  Geogrid och rammatta stabiliserar de lösa sedimenten och hindrar dig från att sjunka - "snöskoeffekten"

  Hög hållfasthet - placera dig docka eller båtlyft på våra mattor!

 • Dymatta® på sjöbotten

  Inga överraskningar - promenader och simning säker sjöbotten
  Inget sjunkande & inget sjöogräs
  Behaglig och halkfri yta